شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ از اينجا به همه سلام ميرسونيم اميدوارم موفق ومعيت باشين اومدين تبريز از هر شهري به کافي شاب ايدين تو ابرسان سربزنين باهم قهوه بخوريمفعلا
سلام
ساعت دماسنج
علي غم خوار
رتبه 0
0 برگزیده
211 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top